XXXIV KONFERENCJA

POSTĘPY W ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII

logo_POSTĘPY W ANESTEZJO_2023

Program konferencji

Stan na dzień 06.06.2023r. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian. 

14:00-18:55

22 czerwca 2023

CZWARTEK

14:00-14:10
Otwarcie Konferencji
14:10-15:25
Sesja I
Neuroanestezja i neurointensywna terapia 2023

I/1 Zaburzenia ogólnoustrojowe w ostrych schorzeniach układu nerwowego
Małgorzata Burzyńska
15 min

I/2 Krwotok podpajeczynówkowy z pękniętego tętniaka w “oczach” neurochirurga 
Maciej Miś
15 min

I/3 Markery uszkodzenia mózgu – co i dlaczego możemy oznaczać
Jarosław Kędziora
15 min

I/4 Mój pacjent się nie budzi i co dalej?
Agata Andrzejewska
15 min
Partner wykładu:

DYSKUSJA
10 min

15:25-16:25
Sesja II
Kardioanestezja i intensywna terapia 2023

II/1 Pozawałowe VSD – jaka strategia ma największe szanse powodzenia?
Piotr Knapik
15 min

II/2 Mechaniczne wspomaganie krążenia jako pomost nie tylko do transplantacji – możliwości i ograniczenia
Tomasz Hrapkowicz 
15 min

II/3 Okołooperacyjne problemy pacjenta   z LVAD
Anna Kupiec
15 min

DYSKUSJA
15 min

16:25-16:55
Przerwa kawowa
16:55-17:55
Sesja III
Rola Shock Team w leczeniu wstrząsu kardiogennego

III/1 Wiktor Kuliczkowski – Kardiolog
15 min

III/2 Maciej Bochenek – Kardiochirurg
15 min

III/3 Michał Cisek– Anestezjolog
15 min

DYSKUSJA
15 min

17:55-18:55
Sesja IV
Niewydolność prawokomorowa serca i nadciśnienie płucne- diagnostyka i perspektywy leczenia

IV/1 Niewydolność prawej komory
Romuald Lango
15 min

IV/2 Nadciśnienie płucne 
Ewa Mroczek
15 min

IV/3 Leczenie zabiegowe nadciśnienia płucnego
Piotr Kubler/Jacek Jakubaszko 
15 min

DYSKUSJA
15 min

8:15-18:40

23 czerwca 2023

PIĄTEK

8:15–8:25
Otwarcie Konferencji
8:25-9:40
Sesja V
Sesja inauguracyjna


V/1 Bezpieczeństwo pacjenta w okresie okołooperacyjnym
Janusz Andres 
20 min

 V/2 Bezpieczeństwo pacjenta okiem Specjalisty krajowego
Rafał Drwiła
20 min

V/3 Granice wieku w anestezjologii i intensywnej terapii
Krzysztof Kusza
20 min

DYSKUSJA
15 min

9:40-10:40
Sesja VI
Anestezjologia

VI/1 Bezpieczne znieczulenie w praktyce
Stanisław Zieliński
15 min

Partner wykładu:

VI/2 Uszkodzenie mięśnia serca w operacjach niekardiochirurgicznych – MINS
Wojciech Szczeklik
15min

VI/3 Nowe wytyczne w anestezjologii
Marek Wełna
15 min

DYSKUSJA
15 min

10:40-11:10
PRZERWA KAWOWA
11:10-12:30
Sesja VII
Problemy intensywnej terapii


VII/1 Płynoterapia u chorych krytycznie – aktualne poglądy
Lidia Łysenko
15 min

VII/2 Usuwanie nadmiaru wody u krytycznie chorych – kiedy zacząć, ile, jak szybko usuwać i kiedy skończyć
Wojciech Dąbrowski 
20 min

VII/3 Płynoterapia w sepsie u dzieci
Marzena Zielińska
15 min

VII/4 Zastosowanie pomiarów kalorymetrii pośredniej u pacjenta  intensywnej terapii
Katarzyna Matysiak-Luśnia
15 min
Partner wykładu:

DYSKUSJA
15 min

12:30-13:00
PRZERWA KAWOWA
13:00-14:00
SESJA VIII
ECMO


VIII/1 V-V ECMO – Czego nauczyliśmy się w pandemii
Tomasz Skalec
15 min

VIII/2 ECCO2R – przeszłość, teraźniejszość i co dalej…
Wojciech Dąbrowski
15 min

VIII/3 V-A ECMO – dla kogo i na co należy zwrócić uwagę
Waldemar Goździk
15 min

DYSKUSJA
15 min

14:00-14:45
LUNCH
14:45-16:15
SESJA IX
Sepsa


IX/1 Medycyna precyzyjna w sepsie – state of art
Tomasz Skirecki
15 min

IX/2 Zastosowanie uczenia maszynowego w predykcji wystąpienia AKI
Katarzyna Woźnica
15 min

IX/3 Wartość prognostyczna MR-proADM u pacjentów leczonych w OIT
Barbara Adamik
15 min

IX/4 Rola mikroflory płuc i jelit w sepsie, główne szlaki komunikacji osi jelita- płuca
Barbara Tamowicz
15 min

IX/5 Sepsa w systemach opieki zdrowotnej XXI wieku – sukcesy i rozczarowania
Andrzej Kübler
15 min

DYSKUSJA
15 min

16:15-16:45
PRZERWA KAWOWA
16:45-18:15
SESJA X
Sepsa klinicznie

X/1  Antybiotykoterapia empiryczna zakażeń u pacjentów skolonizowanych szczepami MDR
Wiesława Duszyńska
15 min

X/2 Szpitalne zakażenia krwi w oddziale intensywnej terapii: międzynarodowe badanie EUROBACT-2
Adam Mikstacki
15 min

X/3 AKI w sepsie
Małgorzata Lipińska-Gediga
15 min

X/4 Pozaustrojowe techniki oczyszczania krwi w intensywnej terapii
Jakub Śmiechowicz
15 min

X/5 Pozaustrojowe techniki oczyszczania krwi – doświadczenia kliniczne
Barbara Barteczko-Grajek
15 min

DYSKUSJA
15 min

24 czerwca 2023

8:30-13:15

SOBOTA

8:30-10:00
Sesja XI
Krwawienia i problemy hemostazy

XI/1 Leczenie ostrych krwotoków  urazowych
Natalia Kozera
15 min

XI/2 Praktyczna diagnostyka zaburzeń fibrynolizy
Janusz Trzebicki
15 min

XI/3 Leczenie krwotoku położniczego
Łukasz Krzych
15 min

XI/4 Mikroangiopatie zakrzepowe – diagnostyka i różnicowanie
Magdalena Krajewska
20 min
Partner wykładu:

XI/5 Zakrzepice – diagnostyka, różnicowanie i leczenie
Donata Urbaniak-Kujda
15 min
Partner wykładu:

DYSKUSJA
10 min

10:00-10:30
PRZERWA KAWOWA
10:30-11:45
Sesja XII
Sesja XII

XII/1 Rola Nasal High Flow w ostrej hipoksemicznej niewydolności oddechowej
Łukasz Krzych
15 min

XII/2 Zastosowanie prokalcytoniny do kierowania antybiotykoterpaią na OIP – aktualny stan wiedzy
Barbara Adamik
15 min
Partner wykładu:

XII/3 Ceftazydym z awibaktamem  – i jego rola w leczeniu zakażeń u pacjentów
Wiesława Duszyńska
15 min
Partner wykładu:

XII/4 Zespół Wczesnego Reagowania w dużym szpitalu Klinicznym
Piotr Urbański
15 min

DYSKUSJA
15 min

11:45-13:15
Sesja XII
Sesja Plakatowa

P/1 Ocena poziomu komórkowej fibronektyny u pacjentów poddanych zabiegowi pomostowania aortalno-wieńcowego (CABG)
Anna Lemańska-Perek

P/2 Rola biomarkerów w rozwoju opóźnionej strefy niedokrwiennej u pacjentów po krwotoku podpajęczynówkowym z pękniętego tętniaka – ujęcie statystyczne i z wykorzystaniem uczenia maszynowego
Małgorzata Burzyńska

P/3 Wpływ ciśnienia wewnątrzczaszkowego na odruch z baroreceptorów tętniczych i jego prognostyczne znaczenie u chorych z urazem czaszkowo-mózgowym
Agnieszka Uryga

P/4 Zator powietrzny podczas zabiegu kraniotomii wybudzeniowej i świadomej sedacji, z zachowanym oddechem spontanicznym. Rola wieloparametrycznego monitorowania nieinwazyjnego
Bogusława Ewa Lechowicz-Głogowska

P/5 Zakażenia dróg moczowych u pacjentów oddziału intensywnej terapii. Trzyletnie badanie obserwacyjne (2020–2022)
Paulina Tomecka

P/6 Zakażenia grzybicze u pacjentów Oddziału Intensywnej Terapii. Jednoroczne badanie obserwacyjne (2022)
Bartosz Gaweł

P/7 Zapalenia płuc u pacjentów Oddziału Intensywnej Terapii. Trzyletnie badanie obserwacyjne (2020–2022)
Michał Matysiak

P/8 Zakażenia związane z centralnymi dostępami naczyniowymi u pacjentów leczonych w oddziale intensywnej terapii. Trzyletnie badanie obserwacyjne (2020–2022)
Piotr Wojtukiewicz

P/9 Biegunki poantybiotykowe o etiologii clostridioides difficile leczone w oddziale intensywnej terapii. Czteroletnie badanie obserwacyjne (2019–2022)
Barbara Ziembicka

P/10 Rola cefiderokolu w terapii szpitalnego zakażenia wewnątrz brzusznego wywołanego szczepem Klebsiella pneumoniae NDM – opis przypadku
Ignacy Tarski

P/11 Szybka diagnostyka zakażeń u pacjentów oddziału intensywnej terapii – ocena przydatności systemu QMAC-dRASTTM – projekt pilotażowy
Agata Chalasiewicz

13:15
Zamknięcie Konferencji

ZARYS TEMATYCZNY

Podczas Konferencji poruszone zostaną m. in. tematy:

 • Kardioanestezja 2023
 • Neuroanestezja 2023
 • Sepsa, diagnostyka zakażeń na OIT, antybiotykoterapia
 • Bezpieczeństwo znieczulenia
 • Bezpośredni okres pooperacyjny i wyzwania z nim związane
 • Monitorowanie okołooperacyjne
 • Znieczulenie ambulatoryjne i w praktyce prywatnej
 • Leczenie ostrej niewydolności krążenia
 • Postępy w wentylacji mechanicznej
 • Metody wspomagania narządów, leczenie pozaustrojowe
 • Krwotok, zaburzenia krzepnięcia, płynoterapia
 • Przyłóżkowa diagnostyka w OIT- postępy, wyzwania
 • Intensywna terapia w kardiochirurgii i kardiologii inwazyjnej oraz w neurochirurgii i neurologii inwazyjnej

Organizator naukowy

Organizator naukowy

Współorganizator

Organizator logistyczny

Top