Abstrakty

XXXIV Konferencja

POSTĘPY W ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII

Prosimy o zgłaszanie abstraktów drogą mailową, na adres:

ps2023@inspirecongress.pl

logo_POSTĘPY W ANESTEZJO_2023

ZAŚWIADCZENIE O AUTORSTWIE PRACY 

Szanowni Państwo!

osoby potrzebujące zaświadczenia o autorstwie pracy mogą pobrać wzór TUTAJ. Po pobraniu pliku należy wpisać imię i nazwisko oraz tytuł pracy. korzystając z funkcji WYPEŁNIJ I PODPISZ

 

Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy!

Serdecznie zapraszamy do wzięcia czynnego udziału w XXXIV Konferencji  „Postępy w Anestezjologii i Intensywnej Terapii”. Zachęcamy również do zgłaszania abstraktów do sesji plakatowej.

Osoba prezentująca jest zwolniona z opłaty konferencyjnej.

Osoba prezentująca poster jest proszona o przygotowanie prezentacji w dwóch formatach:
1. plakatu w formie elektronicznej
2. krótkiej prezentacji na slajdach

Poniżej znajdują się wymagania dotyczące obydwu form prezentacji.

WYMAGANIA TECHNICZNE DOTYCZĄCE PRZYGOTOWANIA PLAKATU W FORMIE ELEKTRONICZNEJ
(DO WYŚWIETLANIA NA MONITORZE):

Forma wystąpienia: plakat
Forma prezentacji: elektroniczna, slajd statyczny bez animacji
Format: 9×16, układ pionowy
Rozdzielczość: 1080 x 1920
Plik: PPT/JPG/PNG
Stosowane czcionki: wyłącznie standardowe czcionki Windows;
Zamieszczone zdjęcia i grafiki: wyłącznie format PDF, max. wielkość pliku do max. 16 MB
Format plików filmowych: brak możliwości wyświetlania materiałów wideo
Sposób przesłania: mailowo, na adres ps2023@inspirecongress.pl

Plakat w formie elektronicznej będzie dostępny na ekranach umieszczonych w przestrzeni wystawowej przez cały czas trwania konferencji.

WYMAGANIA TECHNICZNE DOT. PRZYGOTOWANIA PREZENTACJI DO WYGŁOSZENIA W SESJI USTNEJ:

Forma wystąpienia: prezentacja. Czas trwania: do 5 minut + czas na pytania
• Forma prezentacji: elektroniczna, slajdy statyczne bez animacji, na jeden temat do 7 slajdów, max. – 1 slajd na minutę
• Format pliku: PPT
• Stosowane czcionki: wyłącznie standardowe czcionki Windows;
• Sposób przesłania: prosimy o dostarczenie prezentacji przed sesją posterową

Informacja o terminie prezentacji ustnej zostanie przesłana na początku czerwca.

Zgłaszając pracę do sesji plakatowej na sympozjum, Autor plakatu oświadcza, że: W związku z udziałem Autora w XXXIV Konferencji „Postępy w Anestezjologii i Intensywnej Terapii” organizowanej przez InspireCongress w trybie stacjonarnym w terminie 22-24.06.2023 (dalej: „konferencja”), a także przedstawieniem przez Autora w trakcie konferencji pracy w postaci elektronicznego plakatu dotyczącego omawianego zagadnienia (dalej łącznie jako: „Plakat”), do którego to Plakatu Autorowi przysługuje pełnia praw autorskich, umożliwiająca przedstawienie Plakatu, Autor wyraża zgodę na rozpowszechnianie Plakatu przez InspireCongress do celów organizacji Sympozjum, przedstawienia przez Autora Plakatu oraz umożliwienia obejrzenia i zapoznania się z Plakatem przez uczestników Konferencji.