24 czerwca 2023

8:30-13:15

SOBOTA

8:30-10:00
Sesja XI
Krwawienia i problemy hemostazy

XI/1 Leczenie ostrych krwotoków  urazowych
Natalia Kozera
15 min

XI/2 Praktyczna diagnostyka zaburzeń fibrynolizy
Janusz Trzebicki
15 min

XI/3 Leczenie krwotoku położniczego
Łukasz Krzych
15 min

XI/4 Mikroangiopatie zakrzepowe – diagnostyka i różnicowanie
Magdalena Krajewska
20 min
Partner wykładu:

XI/5 Zakrzepice – diagnostyka, różnicowanie i leczenie
Donata Urbaniak-Kujda
15 min
Partner wykładu:

DYSKUSJA
10 min

10:00-10:30
PRZERWA KAWOWA
10:30-11:45
Sesja XII
Sesja XII

XII/1 Rola Nasal High Flow w ostrej hipoksemicznej niewydolności oddechowej
Łukasz Krzych
15 min

XII/2 Zastosowanie prokalcytoniny do kierowania antybiotykoterpaią na OIP – aktualny stan wiedzy
Barbara Adamik
15 min
Partner wykładu:

XII/3 Ceftazydym z awibaktamem  – i jego rola w leczeniu zakażeń u pacjentów
Wiesława Duszyńska
15 min
Partner wykładu:

XII/4 Zespół Wczesnego Reagowania w dużym szpitalu Klinicznym
Piotr Urbański
15 min

DYSKUSJA
15 min

11:45-13:15
Sesja XII
Sesja Plakatowa

P/1 Ocena poziomu komórkowej fibronektyny u pacjentów poddanych zabiegowi pomostowania aortalno-wieńcowego (CABG)
Anna Lemańska-Perek

P/2 Rola biomarkerów w rozwoju opóźnionej strefy niedokrwiennej u pacjentów po krwotoku podpajęczynówkowym z pękniętego tętniaka – ujęcie statystyczne i z wykorzystaniem uczenia maszynowego
Małgorzata Burzyńska

P/3 Wpływ ciśnienia wewnątrzczaszkowego na odruch z baroreceptorów tętniczych i jego prognostyczne znaczenie u chorych z urazem czaszkowo-mózgowym
Agnieszka Uryga

P/4 Zator powietrzny podczas zabiegu kraniotomii wybudzeniowej i świadomej sedacji, z zachowanym oddechem spontanicznym. Rola wieloparametrycznego monitorowania nieinwazyjnego
Bogusława Ewa Lechowicz-Głogowska

P/5 Zakażenia dróg moczowych u pacjentów oddziału intensywnej terapii. Trzyletnie badanie obserwacyjne (2020–2022)
Paulina Tomecka

P/6 Zakażenia grzybicze u pacjentów Oddziału Intensywnej Terapii. Jednoroczne badanie obserwacyjne (2022)
Bartosz Gaweł

P/7 Zapalenia płuc u pacjentów Oddziału Intensywnej Terapii. Trzyletnie badanie obserwacyjne (2020–2022)
Michał Matysiak

P/8 Zakażenia związane z centralnymi dostępami naczyniowymi u pacjentów leczonych w oddziale intensywnej terapii. Trzyletnie badanie obserwacyjne (2020–2022)
Piotr Wojtukiewicz

P/9 Biegunki poantybiotykowe o etiologii clostridioides difficile leczone w oddziale intensywnej terapii. Czteroletnie badanie obserwacyjne (2019–2022)
Barbara Ziembicka

P/10 Rola cefiderokolu w terapii szpitalnego zakażenia wewnątrz brzusznego wywołanego szczepem Klebsiella pneumoniae NDM – opis przypadku
Ignacy Tarski

P/11 Szybka diagnostyka zakażeń u pacjentów oddziału intensywnej terapii – ocena przydatności systemu QMAC-dRASTTM – projekt pilotażowy
Agata Chalasiewicz

13:15
Zamknięcie Konferencji