8:15-18:40

23 czerwca 2023

PIĄTEK

8:15–8:25
Otwarcie Konferencji
8:25-9:40
Sesja V
Sesja inauguracyjna


V/1 Bezpieczeństwo pacjenta w okresie okołooperacyjnym
Janusz Andres 
20 min

 V/2 Bezpieczeństwo pacjenta okiem Specjalisty krajowego
Rafał Drwiła
20 min

V/3 Granice wieku w anestezjologii i intensywnej terapii
Krzysztof Kusza
20 min

DYSKUSJA
15 min

9:40-10:40
Sesja VI
Anestezjologia

VI/1 Bezpieczne znieczulenie w praktyce
Stanisław Zieliński
15 min

Partner wykładu:

VI/2 Uszkodzenie mięśnia serca w operacjach niekardiochirurgicznych – MINS
Wojciech Szczeklik
15min

VI/3 Nowe wytyczne w anestezjologii
Marek Wełna
15 min

DYSKUSJA
15 min

10:40-11:10
PRZERWA KAWOWA
11:10-12:30
Sesja VII
Problemy intensywnej terapii


VII/1 Płynoterapia u chorych krytycznie – aktualne poglądy
Lidia Łysenko
15 min

VII/2 Usuwanie nadmiaru wody u krytycznie chorych – kiedy zacząć, ile, jak szybko usuwać i kiedy skończyć
Wojciech Dąbrowski 
20 min

VII/3 Płynoterapia w sepsie u dzieci
Marzena Zielińska
15 min

VII/4 Zastosowanie pomiarów kalorymetrii pośredniej u pacjenta  intensywnej terapii
Katarzyna Matysiak-Luśnia
15 min
Partner wykładu:

DYSKUSJA
15 min

12:30-13:00
PRZERWA KAWOWA
13:00-14:00
SESJA VIII
ECMO


VIII/1 V-V ECMO – Czego nauczyliśmy się w pandemii
Tomasz Skalec
15 min

VIII/2 ECCO2R – przeszłość, teraźniejszość i co dalej…
Wojciech Dąbrowski
15 min

VIII/3 V-A ECMO – dla kogo i na co należy zwrócić uwagę
Waldemar Goździk
15 min

DYSKUSJA
15 min

14:00-14:45
LUNCH
14:45-16:15
SESJA IX
Sepsa


IX/1 Medycyna precyzyjna w sepsie – state of art
Tomasz Skirecki
15 min

IX/2 Zastosowanie uczenia maszynowego w predykcji wystąpienia AKI
Katarzyna Woźnica
15 min

IX/3 Wartość prognostyczna MR-proADM u pacjentów leczonych w OIT
Barbara Adamik
15 min

IX/4 Rola mikroflory płuc i jelit w sepsie, główne szlaki komunikacji osi jelita- płuca
Barbara Tamowicz
15 min

IX/5 Sepsa w systemach opieki zdrowotnej XXI wieku – sukcesy i rozczarowania
Andrzej Kübler
15 min

DYSKUSJA
15 min

16:15-16:45
PRZERWA KAWOWA
16:45-18:15
SESJA X
Sepsa klinicznie

X/1  Antybiotykoterapia empiryczna zakażeń u pacjentów skolonizowanych szczepami MDR
Wiesława Duszyńska
15 min

X/2 Szpitalne zakażenia krwi w oddziale intensywnej terapii: międzynarodowe badanie EUROBACT-2
Adam Mikstacki
15 min

X/3 AKI w sepsie
Małgorzata Lipińska-Gediga
15 min

X/4 Pozaustrojowe techniki oczyszczania krwi w intensywnej terapii
Jakub Śmiechowicz
15 min

X/5 Pozaustrojowe techniki oczyszczania krwi – doświadczenia kliniczne
Barbara Barteczko-Grajek
15 min

DYSKUSJA
15 min